עמוד חבלול

השכרת עמוד חיבלול לאירועים, עמודי חבלול לתור ותיחום