שולחן אבירים

תיאור

שולחן אבירים לבן 200 ס"מ על 80 ס"מ

השכרת שולחן אבירים לבן 200 ס"מ על 80 ס"מ לאירועים – השכרת שולחנות לאירועים

שולחן אבירים לבן 200 ס"מ על 80 ס"מ
השכרת שולחן אבירים לבן 200 ס"מ על 80 ס"מ לאירועים – השכרת שולחנות אבירים לאירועים