חבל קטיפה כחול

תיאור

חבל קטיפה כחול
השכרת חבל קטיפה כחול